Przejdź do treści

Przełom w terapii mukowiscydozy․ Wyzwania kliniczne i administracyjne w praktyce – część 1

Program edukacyjny pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy

Prowadzenie: dr hab. n. med. Beata Jagielska – Zastępca Dyrektora ds. rozliczeń świadczeń zdrowotnych w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie w latach 2014-2021, Prezes Zarządu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowane

a. Kontraktowanie programów lekowych – wymagania formalne
b. Komunikacja wewnątrzszpitalna – dyrekcja, administracja i klinicyści – role w procesie kontraktowania
c. Komunikacja OW NFZ – świadczeniodawca – płynna współpraca gwarantem sukcesu
d. Rozliczanie programów lekowych – aspekty prawne i administracyjne

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Dorota Sands – Kierownik Zakładu Mukowiscydozy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Dorota Sands – Kierownik Zakładu Mukowiscydozy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy

Materiał dostępny jest tylko dla personelu medycznego – bardzo prosimy o kontakt pod adresem kontakt@chorobyrzadkieoptymalnie.pl w celu otrzymania hasła umożliwiającego odtworzenie nagrania.

Patronaty:

Instytut Matki i Dziecka

Partner wspierający:

Sponsor:

Data

30 mar 2023
Zakończone

Czas

14:00

Organizator

Platforma ekspercka Choroby Rzadkie - Optymalnie
Telefon
508-315-070
Email
kontakt@chorobyrzadkieoptymalnie.pl