Przejdź do treści

Przełom w terapii mukowiscydozy․ Wyzwania kliniczne i administracyjne w praktyce – część 2

Program edukacyjny pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy

Prowadzenie: dr n. farm Leszek Borkowski, były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Pełnomocnik dyrektora Szpitala Wolskiego ds. analizy i gospodarki lekiem

a. Przetargi krajowe, unijne czy zakupy z wolnej ręki – aspekty prawne
b. Rola farmaceuty szpitalnego w zakupie leków
c. Zakład zamówień publicznych w szpitalu – zadania
d. Przetargi na szczeblu centralnym – kiedy są możliwe, kto podejmuje decyzje?
e. Zadania klinicysty w zakresie współpracy z apteką szpitalną i zakładem zamówień publicznych

Prowadzenie: dr n. med. Justyna Milczewska – Klinika i Zakład Mukowiscydozy w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, Kliniczny Oddział Chorób Płuc w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Patronaty:

Instytut Matki i Dziecka

Partner wspierający:

Sponsor:

Data

19 kwi 2023
Zakończone

Czas

14:00

Organizator

Platforma ekspercka Choroby Rzadkie - Optymalnie
Telefon
508-315-070
Email
kontakt@chorobyrzadkieoptymalnie.pl